เวลา แดง น้ำเงิน เรต 1 แดง น้ำเงิน เรต 2 ครบยก ไม่ครบยก
มวยไทย (เนชั่นทีวี 22)
19:30 มรกตดำ ส.เดชะพันธ์ วันมีชัย ศักดิ์บุรีรัมย์ 0
20:00 ขาวสนิท ส.เดชะพันธ์ แสงดาว เอราวัณ 0 0.550 -0.750